Bolaget startades av Harry Theodor Wallner på 40 talet, och är idag inne på tredje generationen.

Allt började med tegel-transporter vid Backa bruk utanför Falun. Genom åren som gått har det transporterats tegel, timmer, grus, asfalt, gasol, byggmaterial, cement, tungtransporter, petroleum mm.

I början av 2000-talet riktade bolaget endast in sig på tanktransporter och sålde all övrig verksamhet. Wallners Åkeri AB har levererat åt Statoil och deras företrädare sedan mitten av 50-talet.

Bolaget har idag, början av 2016, verksamhet i Dalarna och Gästrikland. Under andra halvan av 2016 kommer bolaget att utöka sin distribution av drivmedel med Värmland och Norrland.